Category: Zamyšlení

Dálkové pěší trasy v České republice

Při svých cestách po Velké Británii jsem nemohl nevšimnout jedné věci – jak populární jsou v této zemi dálkové, mnohdy stovky kilometrů dlouhé turistické trasy. To mě dovedlo k zamyšlení, proč je v České republice dálková turistika prakticky neznámý pojem, zda by nešly dlouhé vícedenní pochody nějak zpopularizovat a jestli vůbec v naší zemi máme pro dálkovou pěší turistiku vhodné trasy a zázemí.

Následující text by měl sloužit především k vymezení pojmů a jako námět k diskuzi. Součástí je i několik návrhů tras, nejedná se však o žádný ucelený přehled.

Continue reading

Advertisement